Którą operację na macierzach chcesz wykonac?

Wprowadz wymiary pierwszej macierzy

(m-liczba wierszy, n-liczba kolumn)

M : N :

Wprowadz wymiary drugiej macierzy

(m2-liczba wierszy, n2-liczba kolumn)

M2 : N2 :

Wprowadz wymiary macierzy

(m-liczba wierszy, n-liczba kolumn)

M : N :

Wprowadz wartości macierzy

Macierz wynikowa :

Wynik działania :